Kiviringid ja labürindid

Inimesed on rituaalsetel eesmärkidel ehitanud kiviringe ja labürinte aegade algusest Kiviringidsaadik. Erinevates kultuurides ja paikkondades on nende vormid ja kasutusotstarve olnud erinevad. Kiviringe on rajatud ning kasutatud nii väe-, matmis- kui ka tseremooniapaiakdena.
Kiviringile on ka omistatud “Maagiliseks ringi” tähendust.
Kuulsaimat kiviringi Stonhenge‘i teab vist igaüks, aga väksemaid kiviringe on läbi aegade ehitatud nii siin kui seal. Erineva vanuse ja otstarbega kiviringe võib leida Aegna saarelt, Vormsi saarelt, Saaremaalt, Lileorust ja ilmselt mujaltki Eestist.

Kiviringid ja labürindid on loodud selleks et läbi teatud oskuste, erinevate rituaalide ning tseremooniate ammutada väge, taastada tervist ja saada teadmisi kosmilisest infoväljast. Siin kohal pakuks välja ühe sellise rituaali kirjelduse:

Kiviringi rituaal
Universumi ühe või teise jõuga kontakteerumist hõlbustab kindlasse ilmakaarde Kiviringi rituaalpöördumine. Raikküla seminaridel õpetasid Keyserlingid rituaali, mille aluseks on indiaanlaste teadmised ilmakaartest.

Lühidalt on see järgmine.
Idas on tuli, ilmutus, valgustus, teadvelolek, lootus ja avatus. Idast võib paluda uuenemise valgust, valgustust. Asetunud seljaga itta, võib küsida: milline on minu tulevik? Mis tuleb mínu poole?

Läänes paikneb tahe, vabanemine ja mineraalne maailm, sest nagu idast tõuseb päike, nii võib öelda, et läänest tõuseb maa. Läände tehakse ennast tühjaks, sinna antakse kõik mured – seeläbi tuleb vabanemine. Läänekaare väe poole pöördutakse küsimusega: kuidas leian oma vabanemise jõu? Kuidas leian iseenda? Sealt võib paluda tahtmise jõudu.
Lõunas on iseenda kiirgav hing, süütus, usaldus, samuti taimne maailm. Sinna võib pöörduda küsimusega: mida ma endas usaldan? Mida endas usun? Võime paluda usalduse ja süütuse väge – see aitab meil unustada, et oleme teinud vigu ja möödalaskmisi.
Põhjas paikneb tarkus, selgus, mõtlemine ja loomne maailm. Kesköös Põhjanaelale keskendudes mõistame kõike. Põhjast saab paluda appi tarkuse ja selguse väge. Võib küsida: mis on minu jaoks vältimatu?
Kagus on vaim, seal on meie esivanemad, inimkonna teerajajad vaimne perekond – need, kes on meile kinkinud
kultuuri. Kui teadvustame endale suhte mõne olulise esivanemaga võime ka ise saada lüliks “kuldses ketis”. Esivanemate poole pöördudes tänatakse neid ja palutakse, et nad oleksid vaimus meiega aitamaks meil leida oma teed, et “kuldsesse ketti” võiks lisada veel ühe lüli. Võib küsida: kes mind aitab?
Loodes on tundmine, seal on kosmilised abilised, inglid, kes aitavad ehitada silda lõpliku ja lõputu (igavese) vahele, kes seostavad meie ja kosmilist maailma. Nende poole pöördume, kui soovime mõista oma tõelisi soove, leida kaduvuses igavest.
Edelas on keha, elementaarjõud, sealt ammutame õnnestumist ja tervist. Elementaarjõud ilmutavad end haldjate, päkapikkude või trollide näol. Elfid on haldjad, kes on rõõmsad tantsijad. Feed on veehaldjad, kes annavad vaprust. Päkapikud on mõtlejad, kes aitavad probleeme lahendada. Trollid aitavad leiutada kõike vajalikku. Neilt võib küsida: kuidas saan säilitada oma jõudu?
Kirdes on tajumine, seal asuvad kosmilised täidesaatjad ja tegude inspireenjad – muusad. Nad aitavad kaasa, et meie teod saaksid kaastööks ülemaailmses taieses. Neilt võib küsida: kuhu viib minu tee?
Rituaali tegemisel on vaja paika panna ilmakaared. Raikküla mõisa pargis on selleks tehtud ring kaheksast kivist, mis on asetatud ilmakaarte järgi; üks kivi on paigutatud ringi keskele, et hõlbustada orienteerumist.
Rituaali alustatakse idast ning liigutakse päripäeva ühe kivi juurest teise juurde. Ilmakaarde pöördumisel (küsimuse esitamisel) ollakse selle poole seljaga kuni vastuse saamiseni. Niisiis ollakse idakaare jõudude poole pöördumisel tegelikult näoga lääne suunas. Rituaali võib teha nii ühiselt kui üksi.
Kodus võib ilmakaarte poole pöörduda näiteks ümmarguse laua ääres, olles eelnevalt ilmakaared toas kompassi abil paika pannud.

Allikas:
http://www.estpak.ee/~ok003a/philo/rituaal.html#ring

Ma olen ikka väga sellel seisukohal, et igal eesti perekonnal peaks ideaalvariandis olema oma maja, kus elada; oma labürint, kus üksindust nautida; oma püstkoda, kus maailma asjade üle järele mõelda. Peaksid olema kivid, mis säilitavad igaviku mälestusi. Olgu siis maal või suisa südalinnas. Seda enam, et näiteks labürinti ehitama on võimeline iga inimene.

                                                                       Vormsi Enn