Enese leidmine – Ego

Ego

Ego on mõttekujutlus iseendast – ettekujutus “minast”, mis eksisteerib mõistuses. See on väär ettekujutus, sest Tõeline Mina ei eksisteeri mõistuses, vaid Vaimus, nagu me juba eelnevalt rääkisime. Ego ise on üsna kompleksne. Temas on kolm aspekti, mida võime vaadelda erinevate “kihtidena”. Välimine ehk “pindmine” kiht on füüsilise keha vajaduste ja meelte rahuldamiseks.

Kuid Ego ise ei jää iial rahule, sest ihaldab ikka enam seda, mida tahab ja vähem seda, mida vajab. Teine kiht tegeleb rohkem vaimse “isuga” ja sellega, et “toidab oma enesetähtsust ja eraldumist. Ta annab hinnanguid ja loob võrdlusi, mis tekitavad edevust. Kolmas aspekt tegeleb eneseõigustusega. Ego on sedavõrd jõuline, et paneb meid uskuma, nagu olekski tema kõik see, mis me oleme – et see ongi Tõeline Mina, mitte aga illusoorne, ajutine ja piiratud “ise”, nii nagu ta seda tegelikult on.

Ego esmasteks huvideks on kiindumus asjadesse, mis usutavasti pakuvad naudingut ja valu vältimine. Meie füüsiline keha samastab end teatud määral sellest vaimsest protsessist tulenevaga. Asi on selles, et me toimime nii, nagu oleksime omaenda mõtted, nagu meid ümbritsevad materiaalsed esemed – koguni inimesedki – kuuluksid tegelikult meile: minu maja, minu auto, minu naine, minu mees, minu laps ja nii edasi. Kõik need on kuuluvused. Nad on seotud meie Egoga, sest kuuluvad meie mõtetele! Ego tahab kinni hoida sellest, millega ta sotud on ja mille ta ise enda jaoks on loonud. See paneb meid end teistega võrdlema ja otsustama teiste inimeste üle, sest nende tegevus ja arvamused mõjutavad meie omi.

Me käitume vastavalt sellele, mida meilt oodatakse. See omakorda seab meid suurema surve alla ja põhjustab stressi, sest püüame ootustele vastata. Nii satumegi jätkuvalt rahuldamata soovide nõiaringi. Meid aheldavad käitumistavad, millest ei näigi pääsu olevat. Oleme omaenese mõtete ja uskumuste poolt loodud eelarvamuste vangis.

Pääsemistee on olemas, kuid seda saab kasutada vaid siis, kui purustate eelarvamused ning viite mõistuse suuremasse tasakaalu Vaimuga ja resonantsi Hingega. “Eelarvamused” on põhiolemuselt energiavorm, mis mõjutab meie reaalsuse tajumise viisi. See koosneb energiatest, mis on olemuselt piiravad ja kitsendavad, sest suruvad meid ühele ainsale olemise tasandile ega lase tajuda oma suuremat reaalsust. Kõiki neid eelarvamusi kujundavad piiravad uskumused, mida omakorda aktiveerib hirm. Mitte tõeline hirm füüsilise ellujäämise pärast, vaid kujuteldav hirm, mis on mõistuse ja Ego jaoks küllalt “reaalne” ja millel on nõdrakstegev mõju meie vitaalsusele ja tervisele. Taolist hirmu võib ära tunda küsimustest “Mis siis juhtub kui…?” , “Mida see-ja see minust arvab, kui teen seda-ja-seda?”, “Kas ma olen piisavalt ilus, tark, hea…?”… Eelarvamused on niivõrd reaalsed, kuhjuvad füüsilises kehas ja suruvad meile peale uued piirangud. Paljude füüsiliste vaevuste ja puuete põhjuseks on meie vaimsed eelarvamused. Neist loobudes kaovad ka nende poolt põhjustatud hädad.

Kui reaalsust tunnetatakse ainult mõistuse kaudu, siis tajume asjade lahusust. Me nimetame ja jagame kategooriatesse seda, mida jälgime. Me analüüsime, võrdleme ja teeme järeldusi. Kui reaalsust tunnetatakse Vaimu kaudu – “Südamega” -, siis tajume asjade holistilist olemust ning seoseid ja vastastikust sõltuvust, mis eksisteerib kõikidel tasanditel. Alles siis, kui me seesmiselt jõuame arusaamisele, et mõistus on vaid Vaimu “pikendus” Vaimsesse Maailma, suudame mõista, et just meie uskumused lahutasid nad ja eraldasid teineteisest ja niiviisi lõime omaenese Vaimule Vastase! Meie kõigi ülimaks eesmärgiks peaks olema see, et mõistus ja Vaim ühineksid täiuslikus harmoonias üheks “heliks” – täielikuks ühtsuseks.

Teie mõistus kuulub “Teile” – teie tõelisele Minale, kelleks on Vaim. Mõistus on teie kasutada, kuid te peate teda kontrollima, sest ta on niivõrd võimas, et hakkab teid muidu ise kontrollima ja paneb teid uskuma, et teie Ego ongi see ainus “mina”, kujundades vastavalt sellele edaspidi teie elu.

Allikas: Kunksmoori virtuaalkodu